top of page
DIT BEHOV
 

_

 

Vi kræver meget af livet i dag, men livet kræver også meget af os.
Vigtige livstemaer er at finde frem til, hvem vi er, hvad vi vil og at lære at være der, hvor vi er. På vores livsvandring kan vi opleve, at indre og ydre krav for en tid kan overstige resurserne. Vi kan komme ud for situationer og kriser, som kan være svære at håndtere, og hvor den hjælp, vi normalt får af familie og venner, ikke er tilstrækkelig til at hjælpe os igennem den vanskelige situation, vi befinder os i. 

 

I nogle tilfælde kan det være problemer, der fx er opstået i en arbejdssammenhæng, i parforholdet, i familien eller i vennekredsen. I andre tilfælde kan der være tale om problemer som angst, stress, udbrændthed, sygdom, sorg, tab, dårligt selvværd og oplevelse af magtesløshed.

 

”Tro ingen som siger at det gode liv
kommer senere
livet kommer ikke
livet er.

 Hold om og hold af”

 

 

Halldor Skard

DIT BEHOV
 

_

 

Det er heldigvis ikke længere tabu at søge hjælp, når livet gør ondt eller bliver svært at håndtere. Mange mennesker vælger i sådanne situationer at gå til psykolog. Fordelen ved dette er, at man kan tale med en person, som kan forholde sig ikke-vidende til problemstillingerne, og derved stille nogle nye spørgsmål og forholde sig anderledes til vanskelighederne. På den måde får klienten mulighed for at få afgrænset problemfeltet og få udfordret sin egen måde at se vanskelighederne på. Klienten bliver styrket i at finde resurser, nye vinkler at anskue livet ud fra og får derigennem hjælp til at håndtere sine problemer på en mere hensigtsmæssig måde eller til at forlige sig med det, der ikke kan ændres.

 

Forskellige typer af kriser kan give anledning til at tænke over tilværelsen på en ny og anderledes måde. I en samtale er der mulighed for at se på, hvor og hvordan man befinder sig i livet, som det ser ud lige nu. Indimellem støder forestillingen om, hvordan man gerne vil leve sit liv og den måde, det faktisk leves på, sammen. I samtalen kan man arbejde på, at den konkrete virkelighed og drømmene nærmer sig hinanden – eller finde helt nye veje.

 

PRAKTISK INFO
 

 

Find information omkring priser, afbud og udeblivelser, sygesikringsdækning og betaling...

OM OS
 

 

Hvem er vi? Og hvad er vores værdier og teoretiske grundlag. 

DIT BEHOV
 

 

Vi fordrer meget af livet i dag, men livet fordrer også meget af os. På visse tidspunkter i livet kan vi komme ud for situationer...

Anchor 20
DITHELBRED
bottom of page