top of page
DSC_0017-2.jpeg
MARIE NISGAARD
 

_

 

Marie Nisgaard er uddannet cand. pæd. psych. og har tidligere arbejdet som sygeplejerske efterfulgt af en årrække som efterskolelærer. 

 

Marie har i nogle år arbejdet i Scleroseforeningen og har endvidere arbejdserfaring inden for pædagogisk psykologisk rådgivning i kommunalt og amtsligt regi samt været tilknyttet en døgninstitution for børn og unge.

 

– Autoriseret psykolog

– Overenskomst med sygesikringen

– Efteruddannelse i kognitiv terapi

– Efteruddannelse i supervision

HENNING NISGAARD
 

_

 

Henning Nisgaard er uddannet cand. pæd. psych. og har tidligere arbejdet som lærer i folkeskolen og efterfølgende i en årrække som efterskoleforstander. 

 

Henning har arbejdserfaring fra pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR) i kommunalt regi og fra arbejde på døgninstitution for børn og familier.

 

— Autoriseret psykolog

— Overenskomst med sygesikringen

— Efteruddannelse i kognitiv terapi

— Efterudddannelse i supervision

DSC_0033-2(1).jpeg

”Giv mig sindsro til at acceptere de ting, jeg ikke kan ændre, mod til at ændre de ting, jeg kan, og visdom til at se forskellen”

 

 

Frans af Assissi

VÆRDIER OG TEORETISK GRUNDLAG
 

_

 

For os er respekt og ligeværdighed nøglebegreber i samtaler med mennesker. Det er vigtigt for os at være med til at skabe en god relation i en atmosfære af tryghed og dynamik, hvor samtalen frit kan udfolde sig og bære præg af nærvær, engagement og gensidighed.

 

Vi tager udgangspunkt i den enkelte klient og dennes resurser. Der anvendes elementer af forskellige terapeutiske retninger og metoder afhængig af, hvem vi har samtale med og af problemets art. 

 

Vi anvender primært kognitiv terapi, der har fokus på vores tænkning. Vores tanker - vores opfattelse af os selv og andre - har stor betydning for, hvordan vi føler og handler i vores dagligdag. Kognitiv terapi tager sit udgangspunkt i aktuelle vanskeligheder og følelsesmæssige problemer. 

 

Behandlingen går i korthed ud på at søge at forandre klientens tænkning, så den bliver mindre begrænsende og selvundertrykkende og mere selvunderstøttende, nuanceret og realistisk.

PRAKTISK INFO
 

 

Find information omkring priser, afbud og udeblivelser, sygesikringsdækning og betaling...

VI TILBYDER
 

 

Individuel rådgivning og terapi – Parrådgivning og -terapi –

Personlighedstestning med anvendelse af NEO PI-R...

DIT BEHOV
 

 

Vi fordrer meget af livet i dag, men livet fordrer også meget af os. På visse tidspunkter i livet kan vi komme ud for situationer...

Marie
Henning
Værdier
bottom of page